• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelut

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset

Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaiselle henkilölle on järjestettävä kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Palvelun järjestäminen ei ole sidoksissa kunnan määrärahoihin.

Vammaispalvelulian mukaisiin kuljeuspalveluihin tullaan mahdollisesti pyytämään asiakkaalta terveydenhuollon lausunto.
 

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset

Sosiaalihuoltolain mukaisia yksilöllisiä liikkumista tukevia kuljetuspalveluita järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään kutsuperiaatteella toimivaa palveluliikennettä tai muuta julkista liikennevälinettä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka eivät ole vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla vaikeavammaisia. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ovat tarveharkintaisia ja määrärahasidonnaisia.

Sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetushakemukseen liitteeksi tulee täyttää tulo- ja varallisuusselvitys.