• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Tietosuoja

Tietosuoja

Sivulle on koottu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset Pyhtään kunnan tietosuojaselosteet.

Asetuksen mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Tarkastus- ja virheen korjaamispyyntö toimitetaan henkilökohtaisesti (henkilöllisyys tarkistetaan) Pyhtään kunnan kirjaamoon.

Tarkastus- ja korjauspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Pyhtään kunnanvirastolta ja kunnan sivuilta.

Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

 

Pyhtään kunnan tietosuojapolitiikka

 

Tietosuojalomakkeet

Seuraavat tietopyynnöt voit hakea myös sähköisesti TÄÄLTÄ   (vaatii vahvan tunnistautumisen)

Tietojen tarkastuspyyntö

Tietojen korjaus- ja poistopyyntö

 

Tietosuojaselosteet

Avainrekisteri

Avustushakemusrekisteri

Henkilöstörekisteri

Kaukolämmön asiakasrekisteri

Kauppakirjarekisteri

Kiinteistörekisteri

Kirjaston asiakasrekisteri

Kokoelmarekisteri

Kunnia- ja ansiomerkkirekisteri

Nuoriso- ja liikuntatoimen asiakasrekisteri

Oppilashuoltorekisteri

Oppilasrekisteri

Rakennusvalvontarekisteri

Ruokapalvelun asiakasrekisteri

Sopimusrekisteri

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasrekisteri

Taksikorttirekisteri

Tapahtumarekisteri

Tapaturmarekisteri

Tilavarausrekisteri

Tontinmyyntirekisteri

Työnhakurekisteri

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda)

Väestörekisteri

Yhdistysrekisteri

Yksityistierekisteri