Ilmoitustaulu

Kunnan kuulutukset

3/2018 Rakennuslupapäätökset

2/2018 Rakennuslupapäätökset

1/2018 Pyhtään kunnan toiminta vuonna 2018

112/2017 Rakennuslupapäätökset

110/2017 Presidentinvaali 2018 Pyhtäällä

108/2017 Pyhtään liikuntatoimen kevät 2018

85/2017 Rakennuslupapäätökset

81/2017 Långön ranta-asemakaava - muutoksen kaavaehdotus

65/2017 Koulujen aloitus ja työ- ja loma-ajat 2017-2018

Valtuuston kokoukset on katsottavissa netistä suorana lähetyksenä tai tallenteena osoitteessa
http://www.kolumbus.fi/pakkidarts/pyhtaatv

 

Saapuneet kuulutukset

2/2018 Merenhoitosuunitelman kuulemisasiakirja ”Suomen meriympäristön tila 2018” on nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 8.1. 16.2.2018, sekä sähköisesti osoitteessa: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin

1/2018 Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta on nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 8.1.-9.7.2018. Kuulutus löytyy myös netistä osoitteesta: http://www.doria.fi/handle/10024/147825

52/2017 Ympäristösuojelulain mukainen päätös, Vapo Oy, Valkianjärvensuon turvetuotannon vesienkäsittelyä koskeva tehostamissuunnitelma ja lupamääräyksen 3 muuttaminen, Pyhtää ja Kotka - on nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 27.12.2017-26.1.2018

38/2017 Ilmoitus Teknologia tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa koskevan lupahakemuksen vireilläolosta on nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 29.8.2017-31.3.2018

37/2017 ICT Kymin johtokunnan 10..2017 kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä perjantaina 18.8.2017 Pyhtään kunnan neuvonnassa.

31/2017 Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta; Ahtilan kiviaineshanke, Pyhtää, Lemminkäinen Infra Oy

67/2014 Kaakkois-Suomen Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskuksen 15.12.2014 antama pätös dnro 2091/5718-2014, Kymifishing Oy, lupa kalastusmatkailitilaisuuksien järjestämiseen, on nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa