Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki

Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki

Aikuissosiaalityön tavoitteena on edistää omatoimista selviytymistä taloudellisesti haastavassa elämäntilanteessa.  Aikuissosiaalityön avulla pyritään etsimään uusia mahdollisuuksia itsenäiseen elämänhallintaan sekä taloudellisesti turvattuun elämään.  Aikuissosiaalityön keinoina ovat ohjauksen ja neuvonnan lisäksi aktivointisuunnitelmat, verkostotyö sekä kuntouttava työtoiminta.

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva, viimeisenä keinona annettava taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotuen määrä on lain mukaan määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus.

Tietosuojasyistä sosiaalityöntekijät ja lastenvalvoja eivät vastaa sähköpostitse asiakkuutta koskeviin kysymyksiin. 

Lisätietoa asiasta Kelan sivuilta

Katso video: