Ilmoitustaulu

Kunnan kuulutukset

53/2018 Haemme sitoutunutta {Startup} kunnanjohtajaa

52/2018 Rakennuslupapäätökset

51/2018 Lastensuojelun sosiaalityöntekijän sijaisuus

50/2018 Rakennuslupapäätökset

49/2018 Pyhtään kunnanvaltuusto kokoontuu 18.6.2018 klo 18.00 Sirius Sport Resortissa

48/2018 Liikuntatoimen kesäohjelma 2018

47/2018 Rakennusjärjestyksen uusiminen / luonnosvaihe

46/2018 Kaunissaaren osayleiskaavamuutoksen kaavaehdotus sekä Kaunissaaren kylän asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnnitelama

45/2018 Rakennuslupapäätökset

44/2018 Rakennuslupapäätökset

43/2018 Rakennuslupapäätökset

9/2018 Esi- ja perusopetuksen aloittaminen 2018

5/2018 Carean tiedote vuodeosastopaikoista

1/2018 Pyhtään kunnan toiminta vuonna 2018

 

 

Valtuuston kokoukset on katsottavissa netistä suorana lähetyksenä tai tallenteena osoitteessa
http://www.kolumbus.fi/pakkidarts/pyhtaatv

 

Saapuneet kuulutukset

23/2018 Yhteysviranomaisen lausunto YIT Infra Oy:n Ahtila kiviaineshanketta koskevasta YVA-lain mukaisesta ympäristövaikutusten arviointiselostukseta on nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 19.6.-23.7.2018.

21/2018 Vesilain mukainen päätös: Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 28.5.2018 antamallaan päätöksellä nro 83/2018/2 tarkastanut kaasuputkien sijoittamista Suomen talousvyöhykkeell koskevassa aluehallintovirston päätöksessä nro 4/2010/2 määrätyn kalatalousmaksun. Päätös on nähtävillä 28.5.-27.6.2018 Pyhtään kunnan neuvonnassa.

19/2018 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastanut Pyhtään pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisetä annnetun lain (1299/2004, vesienhoitolaki) mukaisiksi. Asiakirjat ovat nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 14.5.-25.6.2018.

14/2018 Pyhtään kesäasuntojen nuohous 2018

8/2018 Ehdotus Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson tulvariskialueiksi sekä hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen laatimiseksi, on nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 9.4.-9.7.208

1/2018 Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta on nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 8.1.-9.7.2018. Kuulutus löytyy myös netistä osoitteesta: http://www.doria.fi/handle/10024/147825

31/2017 Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta; Ahtilan kiviaineshanke, Pyhtää, Lemminkäinen Infra Oy