Tjänster för de äldre

Tjänster för de äldre

Alla har rätt till en värdefull ålderdom

Pyttis kommuns tjänster för de äldre strävar till att främja en värdefull ålderdom. De som har en begränsad kompetens stöds med hjälp av tjänster och olika hjälpmedel. Verksamheten utgår från personens egna behov. Tjänster kan fås efter en behovsprövning.