Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivaren

Före du gör upp om ett köp eller beslutar att ingå ett avtal kan du t.ex. be konsumentrådgivaren:

 

  • informera dig om dina rättigheter och förpliktelser som konsument
  • ge dig vinkar och råd om inköp och information om testresultat
  • ge dig information om ingående av avtal.

Om du är missnöjd med en vara eller en service du köpt kan du:

  • få hjälp med att reda ut problemet
  • få information om dina rättigheter och skyldigheter
  • få råd om hur du ska sköta ärendet i fortsättningen
  • vid behov be konsumentrådgivaren medla i ett ärende mellan dig och näringsidkaren
  • få hjälp med att framföra ett klagomål till Konsumentklagonämnden.

Kontaktuppgifter:

Konsumentrådgivningen är en statlig tjänst. Konsumentrådgivarna betjänar centrerat på det riksomfattande telefonnumret
029 533 6902 (för svenskspråkig service)
www.konsumentrådgivning.fi