Hälsovårdstjänster

Social- och hälsovårdstjänster i Pyttis

http://terveys.pyhtaa.fi/terveydenhuolto

Kommunens social- och hälsovårdsservice är till för att främja och bevara kommuninvånarnas hälsa, funktionsförmåga och välbefinnande genom att tillhandahålla de social- och hälsovårdstjänster som kommuninvånarna behöver. En yrkeskunnig och motiverad personal gör att servicen är tillgänglig också i framtiden.

Regionalt ordnas moderskaps-, barn- och familjeplaneringsrådgivning, skolhälsovård, undersökning av ungdomar i uppbådsålder, gruppundersökningar, hälsovårdarnas morgonmottagning, läkarmottagning, hemsjukvård, hemservice och socialarbete. Tidsbeställning och anhållan om service görs direkt till vårdare inom ditt eget distrikt, de direkta telefonnumren finner du i telefonkatalogen.

För servicen inom området ansvarar en multiprofessionell arbetsgrupp till vilken hör en hälsocentralsläkare, hälsocentralsassistent, 1-2 hälsovårdare, 1-2 hemsjukvårdare, 2-4 hemvårdare och en socialarbetare.