Ungdomar

Pyttis ungdomsväsen

Pyttis ungdomsväsen ansvarar för att ungdomslagen omsätts i praktiken i kommunen. Ungdomsväsendet ansvarar för arrangemang, koordinering och utveckling av basservicen inom ungdomsarbetet samt beviljar verksamhetsunderstöd för ungdomsföreningar och fria aktionsgrupper.

Ungdomsväsendet administrerar också projekt som tjänar ungdomsverksamheten och stärker i samarbete med andra fostrare Pyttisungdomarnas sociala kompetens och ger dem en möjlighet att delta och inverka.

Kontaktuppgifter:

Pyttis ungdomsväsen

Ungdoms- och idrottsledare Hanna Puhakka
tfn 040 710 4683
e-mejl: förnamn.efternamn(at)pyhtaa.fi