Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen främjar, vägleder och övervakar utformandet och bevarande av högklassiga byggnader i en trivsam miljö. Byggnadstillsynen betjänar byggare och kommuninvånare och ser till att det allmänna intresset beaktas. Tillsyningsnämnden verkar som myndighet i byggnadsärenden inom Pyttis kommun.

Kontaktuppgifter:

Byggnadstillsynen
Motellikuja 4
49220 Broby

Byggnadsinspektör 
(i början av 27.4.2020)
044 767 6831

Beredningssekreterare Sanna Setälä
sanna.setala@pyhtaa.fi
040 710 4709

Byggnadsinspektörens kontordagar är på måndagen och fredagen klockan 8.00-11.00

Rakennustarkastaja, lupa- ja valvonta-asiat
Satu Kahila
044 767 6831
satu.kahila@pyhtaa.fi
Valmistelusihteeri (rak.valvonta)
Sanna Setälä
040 710 4709
sanna.setala@pyhtaa.fi