Organisation

Organisation

Kommunens organisation har byggts upp att vara smidig och effektiv. Den platta organisationsstrukturen bidrar till att kommunen kan fatta snabba beslut nära kunden.

Kommunens organisation