Pyttis kommuns anslagstavla

Kommunala tillkännagivanden

3/2018 Bygglov

2/2018 Bygglov

1/2018 Pyttis kommuns verksamhet år 2018

112/2017 Bygglov

110/2017 Presidentvalet 2018 i Pyttis

82/2017 Bygglov

81/2017 Förslaget till ändring av Långö stranddetaljplan

65/2017 För- och grundundervisningen läsåret 2017-2018

 

Kungörelser av statliga myndigheter och enskildas meddelande

2/2018 Samrådsdokument bakgrundsmaterialet om havsförvaltningsplanen "Statusen i Finlands marina miljö 2018" finns till påseende 8.1.-16.2.2018 i Pyttis kommunbyrå och electroniskt: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin

1/2018 Remissiodokumenten för vattenförvaltningsområdet samt bakgrundsdokument finns till påseende i Pyttis kommunbyrå (och electroniskt: http://www.doria.fi/handle/10024/147825) 8.1.208-9 - 7.2018

44/2017 Säsonginfluensavaccinationer 2017