Pyttis kommuns anslagstavla

Kommunala tillkännagivanden

58/2018 Bygglov

57/2018 Bygglov

55/2018 Bygglov

49/2018 Kommunfullmäktige i Pyttis sammanträder i Sirius Sport Resort den 18.6.2018 kl. 18.00

47/2018 Utkastet till revidering av byggnads ordning

46/2018 Planförslag till ändring av Fagerö delgeneralplan och Programmet för deltagande och bedömning till ändring av Fagerö bys detaljplan

9/2018 Anmälning av elever till förskolundervisningen och meddelande om närskola till första klassen 2018

1/2018 Pyttis kommuns verksamhet år 2018

 

 

Kungörelser av statliga myndigheter och enskildas meddelande

25/2018 Beslut enlligt vattenlaget: Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut nr 108/2018/2 av 5.7.2018 beviljat sökanden tillstånd/ Eastern Light Finland Oy, finns till påseende i Pyttis kommunkansliet den 5.7.-6.8.2018 (9.7.-27.7.2018 i biblioteket).

8/2018 Förslag om att ange Södra Karelen och Kymmenedalen som översvämningsriskområden samt utarbetande av riskhanteringsplaner för översvämningar och miljörapport, finns till påseende i Pyttis kommunkansliet den 9.4.-9.7.2018. (9.7.-27.7.2018 i biblioteket).

1/2018 Remissiodokumenten för vattenförvaltningsområdet samt bakgrundsdokument finns till påseende i Pyttis kommunbyrå (och electroniskt: http://www.doria.fi/handle/10024/147825) 8.1.-9.7.2018