Pyttis kommuns anslagstavla

Kommunala tillkännagivanden

33/2018 Bygglov

32/2018 Utkastet till ändring av centralortens detaljplan / Huutjärvi idrottspark samt förslag till änsring av detaljplan om Broby Motellområdet / Motellstrand

31/2018 Nationella veterandagens fest 27.4.208

30/21018 Kommunfullmäktige i Pyttis sammanträder i Huutjärvi skolan sen 23.4.2018 kl. 18.00

26/2018 Lagakraftvunnen detaljplan

20/2018 Pyttis kommunfullmäktige har den 12 februari godkänt 7.12.2017 daterade Långö stranddetaljplanändring / 8.1. 2018 daterade Fagerö hamnområdets detaljplanändring

15/2018 Kommunfullmäktige i Pyttis sammanträder den 5.3.2018

9/2018 Anmälning av elever till förskolundervisningen och meddelande om närskola till första klassen 2018

1/2018 Pyttis kommuns verksamhet år 2018

 

 

Kungörelser av statliga myndigheter och enskildas meddelande

12/2018 Miljöcentralen i Kotka / Kungörelse på de allmänna simstränderna i Pyttis kommun år 2018

11/2018 Beslut enligt vattenlagen; Nord Stream 2 AG

10/2018 YIT INFRA AB, AHTILA STENMATERIALTAGNINSPROJEKT, HÖJANDET AV PRODUKTIONSKAPASITETEN AV STENMATERIALETS TAGNINGSVERKSAMHET I OMRÅDET JÄRVENKLLIO I PYHTÄÄ, HEINLAHTI, MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING finns till påseende på Pyttis kommunkansliet den 9.4.-25.5.2018

8/2018 Förslag om att ange Södra Karelen och Kymmenedalen som översvämningsriskområden samt utarbetande av riskhanteringsplaner för översvämningar och miljörapport, finns till påseende på Pyttis kommunkansliet den 9.4.-9.7.2018

1/2018 Remissiodokumenten för vattenförvaltningsområdet samt bakgrundsdokument finns till påseende i Pyttis kommunbyrå (och electroniskt: http://www.doria.fi/handle/10024/147825) 8.1.208-9 - 7.2018