Pyttis kommuns anslagstavla

Kommunala tillkännagivanden

3/2019 Pyttis kommuns verksamhet år 2019

2/2019 Landsvägar 3501 och 14535, lättrafikleden i Svartbäck, Pyttis

1/2019 Bygglov

115/2018 Anslag

114/2018 Bygglov

113/2018 Pyttis tillsynssektion har godkänt betalningsgrunder för myndighetsuppgifter inom byggnadstillsynen 2019

112/2018 Bygglov

111/2018 Pyttis kommunbyrå, byggnadstillsyn och telefonväxel är stängd 27.-28.12.2018 och 31.12.2018

110/2018 Sosiaaliohjaajan vakinainen virka

109/2018 Sosiaalityöntekijän vakinainen virka

108/2018 Barnträdgårdslärare

107/2018 Bygglov

106/2018 Förslag till revidering av byggnadsordning

105/2018 Pyttis kommunfullmäktige sammanträder i Huutjärvi skolan den 10.12.2018 kl. 18.00

100/2018 Meddelande om beställandet av skjutservice resor enligt handikapplagen och socialvårdslagen

98/2018 Kommunfullmäktige i Pyttis sammanträder i Huutjärvi skolan den 12.11.2018 kl. 18.00

92/2018 Säsonginfluensavaccinationer

9/2018 Anmälning av elever till förskolundervisningen och meddelande om närskola till första klassen 2018

1/2018 Pyttis kommuns verksamhet år 2018

 

 

Kungörelser av statliga myndigheter och enskildas meddelande

2/2019 Kungörelse om utkast till de förnyade miljöskyddsföreskrifterna som finns till påseende

1/2019 Kungörelse av beslut på tillstånden enligt marktäktslag / Rudus Oy, Kauka-Hiekka 1:126, Korsnäs

33/2018 Beslutet av tillståndet enligt marktäktslag och miljölag

25/2018 Beslut enlligt vattenlaget: Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut nr 108/2018/2 av 5.7.2018 beviljat sökanden tillstånd/ Eastern Light Finland Oy, finns till påseende i Pyttis kommunkansliet den 5.7.-6.8.2018 (9.7.-27.7.2018 i biblioteket).