• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Valdagens röstning

Valdagens röstning                  

Vallokalerna är öppna på valdagen 9 mars 2017 klockan 9-20.

 

Vallokaler i Pyttis

1 Broby-Heinlax röstningsområde
   Pyttis bibliotek, Huutjärvivägen 30

2 Kyrkonejdens röstningsområde
   Stor-Abborfors skola, Pyttisgränden 1          

På valdagen får röstberättigad rösta endast på sin egen vallokal. Valdagens vallokal anges i meddelandekort som varje röstberättigad har fått per post.

 

Röstningsställena på kartan