• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Mer om valet

Mer om valet                              

Tilläggsinformation om valet finns på justitieministeriets valsidor på adressen

www.vaalit.fi

och på Kommunförbundets valsidor på adressen

www.kuntavaalit.fi.