• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Kandidatansökan

Kandidatansökan                      

Partier och valmansföreningar måste ge sina kandidatlistor (kandidatansökan) till kommunens centralvalnämnd
senast 28 februari 2017 före klockan 16. Samtidigt måste till centralvalnämnden inlämnas också anmälan om
valförbund och gemensamma listor.

Kungörelse