• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Hemmaröstning

Hemmaröstning                        

En person får rösta hemma om hans eller hennes rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället.

En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen. Om närståendevårdarens röstning måste anmälas till kommunens centralvalnämnd samtidigt när anmälan om hemmaröstning inlämnas.

Anmälan on hemmaröstning måste inlämnas till centralvalnämnden skriftligt eller per telefon senast 28 mars 2017 före klockan 16.

Att rösta hemma