• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Att observeras

Att observeras                           

Väljaren är skyldig att styrka sin identitet på vallokalen. Därför måste väljaren ha med sig ett identitetskort med foto, till exempel identitetskort med chips, körkort eller pass.

Om väljaren inte har något annat intyg över sin identitet kan han eller hon avgiftsfritt få ett temporärt identitetskort för röstningen hos polisen. För kortet behövs två passfoton.