Beslutsfattande

Beslutsfattande

För beslutsfattandet i kommunen svarar fullmäktige, kommunstyrelsen och de fyra nämnderna. Till fullmäktiges uppgifter hör att ge strategiska linjeringar som grund för beslutsfattandet. Kommunstyrelsen och nämnderna sköter kommunens verksamhet enligt fullmäktiges linjering.

Kommunstyrelsens sammanträden 2020

20.1.2020                     8.6.2020 

3.2.2020                     10.8.2020 

17.2.2020                   31.8.2020 

9.3.2020                     21.9.2020 

23.3.2020                 12.10.2020 

20.4.20202                 6.10.2020 

4.5.2020                     9.11.2020 

25.5.2020                   7.12.2020

 

Fullmäktiges sammanträden 2020

10.2.2020
27.4.2020
15.6.2020
7.9.2020
16.11.2020
14.12.2020

 

Fullmäktiges sammanträden kan följas i realtid via internet. Du kan följa med sammanträdet genom att klicka på nedanstående länk: http://www.kolumbus.fi/pakkidarts/pyhtaatv

Föredragningslistor och protokoll

Du kan hitta fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas föredragningslistor och protokoll via nedanstående länk:
Föredragningslistor och protokoll