Beslutsfattande

Beslutsfattande

För beslutsfattandet i kommunen svarar fullmäktige, kommunstyrelsen och de fyra nämnderna. Till fullmäktiges uppgifter hör att ge strategiska linjeringar som grund för beslutsfattandet. Kommunstyrelsen och nämnderna sköter kommunens verksamhet enligt fullmäktiges linjering.

Kommunstyrelsens sammanträden 2019

14.1.2019                       12.8.2019
4.2.2019                         2.9.2019
18.2.2019                       23.9.2019
25.3.2019                      14.10.2019

15.4.2019                     28.10.2019
6.5.2019                        11.11.2019
27.5.2019                     2.12.2019
10.6.2019

 

Fullmäktiges sammanträden 2019

  11.2.2019
  23.4.2019
  17.6.2019
    9.9.2019
18.11.2019
  9.12.2019

 

Fullmäktiges sammanträden kan följas i realtid via internet. Du kan följa med sammanträdet genom att klicka på nedanstående länk: http://www.kolumbus.fi/pakkidarts/pyhtaatv

Föredragningslistor och protokoll

Du kan hitta fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas föredragningslistor och protokoll via nedanstående länk:
Föredragningslistor och protokoll