Undervisning och utbildning

Undervisning och utbildning

Svenskspråkig undervisning för årskurserna 1-6 ges i Pyttis svenska skola. Skolan ligger i Svartbäck by. Skolans hemsidor är www.pyttissvenskaskola.com.

Högstadieundervisning (årskurserna 7-9) och gymnasieundervisning på svenska ges i Kotka Svenska Samskola.

 

Anmälning till grundskolan samta ansökan till eftermiddagsverksamheten

Grundskolan

Hösten 2018 börjar läroplikten för barn födda år 2011. Anmälan till första klass görs elektroniskt via Wilma.

Du hittar anmälningsblanketten på Wilma under rubriken ”Blanketter”. Fyll i blanketten och spara. Instruktioner finns här.

Vänligen kontakta skolbyrån om du är en ny invånare koulusihteeri.huutjarvi@pyhtaa.fi / 040 710 4680.

 

Eftermiddagsverksamheten

Ansökan till eftermiddagsverksamhet för skolelever i årskurs ett (hösten 2018) sker också via Wilma  under rubriken ”Blanketter”. Fyll i och spara. Instruktioner finns här.

Beslut om plats inom eftermiddagsverksamhet skickas elektroniskt via Wilma senast i april.

Eftermiddagsverksamheten

 

Läroplan för Pyttis svenska skola

Timfördelning

Pyttis svenska skola, arbets- och lovdagar 2019-2020

Pyttis svenska skolas elevers inneluftsundersökning