Understöd

Understöd

Pyttis kulturtjänster delar årligen ut understöd för kulturverksamhet och -projekt till samfund, föreningar och enskilda idkare som verkar i Pyttis.

 

Tilläggsinformation:

Kultur- och turismsekreterare Pauliina Sakki
0400 587911 /
kulttuuri@pyhtaa.fi