Pyttis historia 1743-2014

Pyttis historia 1743 - 2014

FM Helena Honka-Hallilla
Oy Nord Print Ab
Helsinki 2015

Översatt till svenska från det finska manuskriptet av Susanna Paarma

ISBN 978-951-97609-1-9

Du kan köpa boken med 30 euro i Pyttis kommunbyrå eller bibliotek.