• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Fastighetskötsel och allmänna områden

Fastighetstjänster och skötsel av allmänna områden hanteras av Lassila & Tikanoja.

Lassila & Tikanoja

Gör en servicebegära: www.lassila-tikanoja.fi/huolto

Kundservice 24 timmar 010 636 7000 (fasta telefonnätet 0,084€/samtal + 0,06 e/min, mobiltelefoni 0,084€/samtal + 0,17 e/min, priser inkl. moms 24 %)