Familje- och socialservice

Familje- och socialservice

Det sociala arbetet innebär kartläggning av kundens livssituation och behov av service samt planering och ordnande av en servicehelhet enligt kundens behov. Socialarbetet strävar till att förbättra kundens livskompetens.