Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen i Pyttis

Byggnadstillsynen främjar, vägleder och övervakar utformandet och bevarande av högklassiga byggnader i en trivsam miljö. Byggnadstillsynen betjänar byggare och kommuninvånare och ser till att det allmänna intresset beaktas. Tillsyningsnämnden verkar som myndighet i byggnadsärenden inom Pyttis kommun.

Kontaktuppgifter:

Byggnadstillsynen
Motellikuja 4
49220 Broby

Byggnadsinspektör Eero Mikkelä
eero.mikkelä@pyhtaa.fi
044 767 6831

Beredningssekreterare Sanna Setälä
sanna.setala@pyhtaa.fi
040 710 4709

Byggnadsinspektörens kontordagar är på måndagen och fredagen klockan 8.00-11.00