Byggande

Pyttis kommun har speciellt satsat på hållbart byggande. Tomter planläggs efter behov och tillståndsförfarandet är smidigt.