Bostäder för seniorer

Seniorbostäder i Pyttis

Pyttis kommuns seniorhus finns i kyrkbyn och har 20 hyreslägenheter.