• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Ulkopaikkakuntalaisten palvelut

Ulkokuntalaisten hoito

Kiireellinen sairaanhoito

Pyhtään sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Attendo

Siirry Attendon sivuille: http://terveys.pyhtaa.fi/

 

Siltakylän palvelukeskuksessa (Huutjärventie 14, 49220 Siltakylä) annetaan ensiapua ja kiireellistä sairaanhoitoa asiakkaille hoidon tarpeen arvioinnin perusteella asuinpaikkakunnasta riippumatta. Hoidon tarpeen arviointi ma-to klo 8–20 ja pe klo 8-16, p. 05 460 15 790.

Kiireellisellä sairaanhoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman tai kroonisen sairauden vaikeutumisen edellyttämää välitöntä arviointia ja hoitoa. Hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö yksilöllisesti alueellisten ohjeiden mukaan.

Kiireellisesti hoidettavia asioita ovat esimerkiksi:

  • tapaturmat (esim. haavat, palovammat, nyrjähdykset)
  • korva-, silmä-, nielu- ja hengitystietulehdukset, joissa itsehoito ei riitä
  • virtsatietulehdukset
  • rintakivut ja rytmihäiriöt
  • pitkäaikaissairauksien tai akuuttisairauksien pahenemisvaiheet, joissa itsehoito ei riitä
  • nopeasti kehittyneet mielenterveysongelmat

Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi hoidon tarpeen kiireellisyyden.
 

Terveyskeskuksen tai terveysaseman valintaoikeus astui voimaan 1.1.2014

Kansalainen voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen ja terveysaseman mistä tahansa Manner-Suomesta.

Jos haluat vaihtaa oman terveysasemasi toiseen, sinun on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä uudelle että vanhalle terveysasemallesi kolme viikkoa ennen ensimmäistä käyntiäsi. Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen tai terveysasemaan. Valittua terveysasemaa voi vaihtaa aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.

Valinta käsittää terveysaseman palvelut kokonaisuutena sisältäen mm. terveysneuvonnan ja terveystarkastukset, sairaanhoidon, suunterveydenhuollon, lääkinnällisen kuntoutuksen ja neuvolapalvelut. Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskelijaterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa.

Voit valita hoitoa antavan sairaalan

Sinulla on mahdollisuus valita myös tarvitsemaasi hoitoa antava erikoissairaanhoidon yksikkö vapaammin. Erikoissairaanhoito tarkoittaa sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta tai hoitoa. Erikoissairaanhoidon yksikön voi valita sairaanhoitopiirien muodostaman erityisvastuualueen sisältä ja vuodesta 2014 alkaen valtakunnallisesti.

Erikoissairaanhoitoon tarvitset lääkärin tai hammaslääkärin lähetteen. Hoitopaikka valitaan yhteisymmärryksessä lähetteen tekevän lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Ensiaputapauksissa voit edelleen käyttää minkä tahansa paikkakunnan terveyspalveluja.

Hoitavan lääkärin valinta

Omalla terveysasemalla, terveyskeskuksessa tai sairaalassa sinulla on mahdollisuus valita hoitava lääkäri silloin, kun valinta on yksikön toiminnan kannalta järjestettävissä.

Terveyskeskuksen on pyrittävä ohjaamaan sinut jatkohoitoon samalle lääkärille, joka on hoitanut sinua aiemminkin.

Terveydenhuoltolaki

 

Kiireetön sairaanhoito ulkopaikkakuntalaisille

Terveydenhoitolain (1326/2010) mukaan kuntalainen voi saada myös kiireettömiä terveyspalveluja oman kotikuntansa ulkopuolella siellä, missä oleskelee säännöllisesti tai pitkäaikaisesti esimerkiksi työn, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Saadakseen kiireettömiä terveyspalveluja oleskelupaikkakuntansa terveyskeskuksesta ulkopaikkakuntalaisen on tehtävä kirjallinen ilmoitus terveyskeskukseen. Ilmoitukseen tulee liittää oman vakinaisen asuinkuntansa terveyskeskuksen etukäteen laatima kirjallinen hoitosuunnitelma hoidostaan. Hoitovastuu hoitosuunnitelman mukaisesta hoidosta siirtyy uudelle terveyskeskukselle kolmen viikon kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Hoitoa annetaan samoin perustein kuin pyhtääläisille asiakkaille lukuun ottamatta kotihoitoa ja laitoshoitoa. Kokonaishoitovastuu säilyy kotipaikkakunnan terveyskeskuksella. Uudella terveyskeskuksella ei ole velvollisuutta ottaa potilasta tutkittavaksi hoitosuunnitelman tekemiseksi tai muuttamiseksi.

Pyhtääläisillä on yhtäläisin perustein oikeus saada terveyspalveluja muilta kunnilta, joissa oleskelee. Asiakas voi pyytää terveyskeskuksesta hoitosuunnitelmansa toisen paikkakunnan terveyskeskuksen palveluja varten.

Ilmoituslomake ulkopaikkakuntalaisen terveydenhuollon/ sairaanhoidon tarpeesta (tulostettava lomake tai haettavissa terveyskeskuksesta) ja kirjallinen hoitosuunnitelma tulee toimittaa Siltakylän palvelukeskukseen, Huutjärventie 14, 49220 Siltakylä.