• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan perjantaisin ja pidetään nähtävillä valitusajan.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Kunnanjohtaja:

Hallintojohtaja:

Dynasty asianhallintajärjestelmän versivaihto / Dynasty 10 (nähtävillä 8.-22.3.2019)

Rehtori:

E-kirja- ja E-äänikirja -aineistojen sekä näiden hankinta ja lainauspalvelun hankkiminen Pyhtään kirjastolle (nähtävillä 6.- 22.3.2019)

Resurssiopettaja Huutjärven koulu (nähtävillä 12.3.-1.4.2019)

Hyvinvointipalveluiden tulospalkkiot 2018 (nähtävillä 14.3.-4.4.2019)

Apulaisrehtori:

 

 

Tekninen johtaja:

Alueen luovuttaminen Talvirieha-tapahtumalle (nähtävillä 22.2.-14.3.2019)
Kaunissaaren laiturien peruskorjaaminen (nähtävillä 22.2.-14.3.2019)
Peltomaan vuokraaminen (nähtävillä 12.3.-1.4.2019)

Työpäällikkö:

 

Toimistosihteeri / tekninen

 

Ympäristöpäätökset:

Viranhaltijapäätökset