• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan perjantaisin ja pidetään nähtävillä valitusajan.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Kunnanjohtaja:

Kunnan edustajan nimeäminen Kymenlaakson jäte Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 17.5.2019 (nähtävillä 10.5.-31.5.2019)

Vuosiavustushakemus Etelä-Kymenlaakson allergia- ja astmayhdistys ry (nähtävillä 7.5.-28.5.2019)

Hallintojohtaja:

 

Rehtori:

Chromebook-tilaus Huutjärven koululle (nähtävillä 10.5.- 30.5.2019)

 

Apulaisrehtori:

 

 

Tekninen johtaja:

Kaunissaaren laitureiden asentaminen (nähtävillä 6.-27.5.2019)
Siltakylän paloaseman nosto-ovien uusiminen (nähtävillä 8.-28.5.2019)
Ruokapalveluiden investointihankinnat / yhdistelmäuunit ja tehojäähdytyskaappi (nähtävillä 22.5.-11.6.2019)

Työpäällikkö:

 

Toimistosihteeri / tekninen

 

Ympäristöpäätökset:

Viranhaltijapäätökset