• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

ehdokashakemukset

Ehdokashakemukset          

Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokaslistansa (ehdokashakemuksensa) kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 28.2.2017 ennen klo 16.  Samaan määräaikaan mennessä keskusvaalilautakunnalle on toimitettava myös ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista.

Kuulutus