• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Tulevaisuuden Pyhtää hahmottuu

Kuntavaalit näkyvät jo mediassa. Ison huomion on saanut erityisesti hallituksen valmistelema sote-uudistus, vaikka valittavat kunnanvaltuustot eivät tästä edes päätä. Sen sijaan kunnan tulevaisuuden kannalta kauaskantoinen asia eli kaavoitus on mitä suurimmassa määrin valtuuston päätettävä asia. Kaavoituksessahan luodaan kuva siitä, miltä kunnan halutaan tulevina vuosina näyttävän; missä on asutusta, onko asutus pientalo- vai kerrostalovaltaista, mihin sijoittuvat palvelut, missä ovat kauppa, työpaikka-alueet, teollisuus, liikenne.

Kaavoituksessa on kolme tasoa. Ylin taso on maakuntakaava, jossa asioita tarkastellaan nimensä mukaisesti maakunnan tasolla suunnitteluhorisontin ulottuessa kymmenien vuosien päähän. Maakuntakaava on yleistasoinen, ja siinä ei oteta kantaa yksityiskohtiin.

Toinen taso on yleiskaava, jota yleensä kehitetään alue kerrallaan osayleiskaavana. Yleiskaavataso on jo maakuntakaavaa tarkempi. Kun yleiskaavaa luodaan tai muutetaan, ohjaa työtä maakuntakaava.

Tarkin kaavataso on asemakaava. Asemakaavassa kuvataan jo korttelitasolla, millaisia katuja, rakennuksia, puistoja jne. alueelle tavoitellaan tehtäväksi. Asemakaavan laadintaa ohjaa yleiskaava. Aikahorisontti kaavoituksesta toteutukseen on jo lyhyempi, alle 10 vuotta.

Parhaillaan on meneillään sekä maakuntakaavan päivittäminen että seutumme yhteisen strategisen yleiskaavan luominen. Olemme siis kuvaamassa, miltä Pyhtään halutaan näyttävän parin-kolmenkymmenen vuoden päästä. Pääpiirteissään nykyinen taajamarakenne Kirkonkylä-Siltakylä vahvistuu ja kylien osalta tunnistetaan ’palvelukylät’ (Hirvikoski, Purola, Keihässalmi, Kaunissaari) sekä muut kylät. Työpaikka-alueet keskittyvät E18-moottoritien tuntumaan ja matkailupalvelut omalle kohdealueelleen Kaunissaaresta Munapirtin kautta Kymijoen läntisiin haaroihin ja Valkmusan kansallispuistoon.

Kannattaa seurata Kymenlaakson liiton nettisivuja ja kunnan ilmoitustaulua kaavoituksen etenemisestä!

 

Tällä viikolla ohjelmassa:

Maanantai: Aamulla kunnan johtoryhmä. Tämän jälkeen loma-aikana kertyneiden asioiden purkua. Iltapäivällä kokous kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa. Illalla kunnanhallitus.

Tiistai: Aamupäivällä seutuvaltuusto. Iltapäivällä Cursorin hallitus ja EK:n kuntarankingin esittelytilaisuus.

Keskiviikko: Asioiden valmistelua toimistolla.

Torstai: Aamulla maakuntakaavan päivittämiseen liittyvä palaveri. Iltapäivällä tapaaminen virolaisdelegaation kanssa.

Perjantai: Kuntalakikoulutus.

 

Hyvää viikkoa kaikille!

Olli

Lisää uusi kommentti