• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

OLISIKO SOTE-PALVELUJEN SISÄLLÖSTÄ PUHUTTAVAA?

Olen tälläkin palstalla kirjoittanut sote-uudistuksesta. Se, kuten kuntauudistuskin on keskittynyt pohtimaan rakenteita, erityisesti hallintorakenteita. Minusta kuitenkin tärkeämpää on miettiä, miten palvelujen sisältöä kehitetään.

Lienee kaikille selvää, että yhteiskunta ei pysty tulevaisuudessa vastaamaan sote-palveluista sellaisena, kuin ne ovat nykyisin. Voitaisiinko asialle tehdä jotakin muuta kuin muuttaa rakenteita? Jospa yritettäisiinkin huolehtia siitä, että ihmiset pysyisivät terveempinä jolloin palvelukysyntä ei kasvaisikaan ennustetusti.

Tähän mennessä tätä jaloa tavoitetta on koetettu saavuttaa mm. valistuksen ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kautta. Molemmat ovat hyviä työkaluja, mutta lisäksi voisi vastuuttaa ihmiset itse ottamaan enemmän vastuuta omasta terveydestään. Tässä voisi käyttää sekä keppiä että porkkanaa kannustimina. Maailmassa ja Suomessa tehdään valtavasti parhaillaan kehitystyötä oman terveydentilan seurannan mahdollistamiseksi esimerkiksi kännykkää hyödyntäen. Samalla  tulee kehitetyksi uusia (liike-)toimintamalleja kannustimien toteuttamiseksi.

Kun omaehtoisen terveydenseurannan työkalut kehittyvät, pystytään myös osa terveydenhuollon ammattilaisten nykyisin hoitavista tehtävistä suorittaa itsepalveluna ilman, että joudutaan menemään terveysasemalle. Jo nykyisin diabetespotilaiden insuliinihoito on viety itsepalveluksi. Vastaavasti verenohennuslääkityksen Marevan-hoitoon on tarjolla erilaisia itsepalvelumenetelmiä. Tulevaisuudessa yhä suurempi osa diagnostiikasta ja seurannasta voidaan hoitaa itsepalveluna, mikä vähentää ihmisten tarvetta käydä terveysasemilla samalla vähentäen terveydenhuollon hoitohenkilökunnan kasvutarvetta.

Me Pyhtäällä olemme ajan hermolla; sosiaali- ja terveysosastomme on aktiivisesti kehittämässä työkaluja itsepalvelun mahdollistamiseksi terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa.

 

Tällä viikolla ohjelmassa:

Maanantai:  Aamulla kunnan johtoryhmän kokous. Sitten E18-liittymän yritystapaaminen. Iltapäivällä seutuvaliokunta.

Tiistai: Aamulla Kymenlaakson kuntajohtajien kokous. Päivällä Sepran organisoima maaseutumatkailuseminaari.

Keskiviikko: Aamulla yritystapaaminen Helsingissä, sitten kuntamarkkinat.

Torstai: Kuntamarkkinat

Perjantai: Yritystapaaminen matkailupalvelutarjonnan kehittämisestä Pietarissa.

Hyvää viikkoa kaikille!

Olli

Kommentit

SOTE-palveluiden rakennetta tullaan tulevaisuudessa pakon edessä tarkastelemaan väestön ikäjakauman muuttuessa. Vaikka vastuun osittainen siirtäminen kuntalaisille kuulostaakin houkuttelevalta, niin siitä huolimatta itselleni jäi hieman epäselväksi millaista keppi- ja porkkanamallia kunnanjohtaja on mielessään kehitellyt? Kunnan ensisijainen tehtävä on tuottaa palveluja vastineeksi kuntalaisilta saamistaan verotuloista. Kuntalaisten (eli maksajien) edun mukaisesti nämä palvelut tulisi tuottaa mahdollisimman kustannustehokkaasti, jolloin tietyn ideologian "sotkeminen" asiaan ei ole tarkoituksenmukaista. SOTE-puolen kustannukset ovat koko ajan nousussa, jolloin väistämättä herää kysymys teemmekö kaiken oikein? Ovatko ihmiset todellakin nykypäivänä sairaampia kuin ennen vai johtuuko nousu osittain rajallisten resurssien väärästä kohdentamisesta? Pitäisikö meidän panostaa enemmän mm. sairauksien ennaltaehkäisyyn eli syihin seurauksien sijaan? Ennaltaehkäisevänä työnä terveydenhuollon saralla voitaisiin ajatella esimerkiksi hyötyliikuntamahdollisuuksien lisäämistä. Käytännön tasolla tämä voisi tarkoittaa sijoittamista kevyenliikenteen väyliin ja yleensäkin ullkoilumahdollisuuksiin. Kelkkareittien luominen, lähiliikuntapaikkojen parantaminen yms. ovat helppoja keinoja saada ihmiset ulkoilemaan. Kunnassamme onkin käynnistymässä muutama mielenkiintoinen hanke (esim. liikuntavälineiden lainaus), jotka tukevat liikunnan edistämistä. Sosiaalisella puolella ennaltaehkäisy voisi vastaavasti kohdistua syrjäytymisen torjumiseen. Erilaisten kokoontumispaikkojen järjestäminen lisää yhteisöllisyyttä ja vähentää syrjäytymistä. Nuorisopuolella asiaan onkin eritoten paneuduttu niin kunnan kuin kolmannen sektorin voimin, mutta millainen on tilanne hieman varttuneemman väestön kanssa? Vanhuksille suunnatussa palvelutuotannossa tulisi mielestäni aina muistaa, että palveluhenkilöstö saattaa olla juuri se sosiaalinen kontakti, jota asiakas viikoittain innolla odottaa. Näin loppuun vielä erään kuntalaisen kommentti kirjoituksesta, jonka voin itsekin hyvillä mielin allekirjoittaa. "Itsepalvelu ei ole palvelua", eikä sitä mielestäni sellaiseksi tule edes korusanoilla naamioida.