• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

LOPETETAAN KUNNAT

Tuon otsikon rajun ehdotuksen on tehnyt tulevaisuuden tutkija Risto Linturi. Meillä Suomessa on vahva linjaus kuntapohjaisesta rakenteesta, mutta on kiinnostavaa pysähtyä arvioimaan toisenlaistakin näkökulmaa.

Miksi sitten kunnat olisivat elinkaarensa päässä?

Kunnilla on ollut yksi suuri perustehtävä: palvelujen järjestäminen ja tuottaminen. Tämän lisäksi kunnat ovat rahoittaneet palveluja. Kolmanneksi kunta on verottaja. Lisäksi kunnat ovat demokratiayhteisöjä, joissa päätetään palvelujen tuottamisesta ja rahoituksesta.

Suomessa on lukuisia esimerkkejä, joissa kunnat eivät ole parhaita palvelujen tuottajia, joko laadun tai kustannusten mukaan arvioituna. Kuntien tuottavuuskehitys on ollut muuta yhteiskuntaa selvästi hitaampaa - kunnat eivät ole pystyneet uusiutumaan riittävän ripeästi. Kuntien päätöksentekojärjestelmä ei tahdo pysyä muuttuvan yhteiskunnan vaatimusten perässä.

Kuntien palvelutuotanto voitaisiinkin organisoida vaikkapa valtakunnallisesti toimiviin yhteiskunnallisiin yrityksiin, joita pitäisi olla useita. Tämä siksi, että syntyisi keskinäistä kilvoittelua, joka pitäisi kustannukset kurissa ja laadun korkealla. Toki markkinoilta löytyy jo olemassa olevia yrityksiä, jotka tarjoavat vastaavia palveluja kuin kunta.

Yksittäinen kansalainen voisi valita, keneltä palvelunsa hankkii. Tällöin demokraattinen päätöksentekoyhteisö on yksi ihminen tai perhe.

Rahoituksen osalta voitaisiin siirtyä yksinkertaisempaan rakenteeseen. Palvelujen käyttäjät maksaisivat palveluistaan, mutta verotuksella tasattaisiin tuloeroja valtion tasolla. Valtio sitten tukisi heikoimmassa asemassa olevien palveluhankintoja.

Kunta on meille kansalaisille ollut palvelutuottajan lisäksi yhteisöllinen paikka. Olemme jostakin kotoisin. Linturin ajatus on, että fyysisellä paikalla ei ole tulevaisuudessa niin merkitystä, vaan muut yhteisöt ovat tärkeämpiä. Logiikka on tässä ymmärrettävä; ennen autoja ihmiset olivat vahvasti paikkaan sidoksissa, tulevaisuuden tietoverkot kuljettavat ihmiset hetkessä mihin vaan. Minä koen kuitenkin, että olen mieluummin Pyhtäältä kuin Facebookin kaveripiiristä tai venekerhosta.

Kotipaikan tarjoamisen lisäksi näen kunnalle tärkeän tehtävän. Sen pitää huolehtia alueensa elinvoimasta. Huolehtia siitä, että yritystoiminnalle on tilaa ja edellytyksiä. Sen on huolehdittava asumisen edellytyksistä. Ja katsoa perään, että palveluita syntyy asukkaiden ja yritysten tarpeisiin. Tätä voisi kutsua vaikka verkostojohtajan hommaksi. Ne palvelut voi sitten tuottaa tahot, jotka niihin parhaiten kykenevät, olkoon ne sitten kuntia, yrityksiä tai järjestöjä.

 

Tällä viikolla ohjelmassa:

Maanantai: Aamulla kunnan johtoryhmä. Iltapäivällä yhteistyötoimikunta.

Tiistai: Asioiden valmistelua toimistolla. Illalla elinkeinotoimikunta.

Keskiviikko: Aamupäivällä yrittäjätapaaminen. Iltapäivällä Attendon yhteistyöryhmä.

Torstai: Valmistelua toimistolla. Illalla kaavoitustoimikunta.

Perjantai: Aamupäivällä neuvottelu kaavoitusasioista. Iltapäivällä yritystapaaminen.

Hyvää viikkoa kaikille!

Olli