• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Lentopaikkahanke edistyy

Kirjoitin 12.9.2016 viikkopäiväkirjassani mahdollisuudesta saada lentopaikka Pyhtäälle. Tämän jälkeen selvitystyö on jatkunut. Valotan tässä vielä taustaa ja tämän hetken tilannetta.

Asiaa alettiin pohtia vuoden 2016 tammikuussa, kun kokoonnuimme Sirius Sport Resortiin ideoimaan sitä, miten voisimme entistä paremmin hyödyntää matkailullisesti Siriuksen vetovoimaa. Päädyimme siihen, että Siriuksen ympärille tulisi saada muita elämyslajeja tarjolle, hyödyntäen niin maastoa, jokea kuin ilmatilaakin. Ilmatilaa jo hyödynsi Siriuksen köysipuisto ja joellekin tuli viime kesänä suppilautailuyrittäjä.

Jatkosuunnittelussa lentopaikan saaminen Pyhtäälle todettiin parhaimmaksi vetovoimatekijäksi. Ihan alussa ideoitu laskuvarjohyppykenttä sittemmin muuttui yleisilmailupaikaksi, jonka tulee olla kaupalliselta pohjalta toimiva. Onneksemme hanketta lähti vetämään pitkän linjan ilmailuyrittäjä Esa Korjula, jolla on valtava kokemus ilmailun alalta.

Alussa kartoitettiin eri sijoittumisvaihtoehtoja, joista parhaimmaksi osoittautui E18-moottoritien eteläpuoleinen alue Purolaan johtavan Kirkkotien länsipuolella. Alueella ei ole asutusta, joten meluvaikutukset asukkaille jäävät pieniksi. Lisäksi alueella ei ole erityisiä ympäristöarvoja, vaan se oli Tornator Oy:n omistuksessa metsäteollisuuden puuhankintaa varten. Tornator on Suomalaisten metsäyhtiöiden omistama metsien omistukseen ja puun myyntiin keskittyvä yhtiö.

Kyseessä on siis yrittäjävetoinen hanke. Lentopaikka ei edellytä kaavoitusta, mikäli ei puhuta suuremmista lentokentistä. Kunnan rooli onkin ollut tukea yrittäjää ja tiedotus on luontevasti ollut yrittäjän vastuulla. Sovimme, että yrittäjä tiedottaa hankkeesta sitä mukaa, kun tiedotettavaa on. Näin on myös tapahtunut. Jo viime kesänä aiheesta oli useita juttuja mediassa ja nyt talven aikana suunnitelmien täsmentyessä tiedotusta on lisätty. Hanke myös järjestää kuntalaisinfotilaisuuden torstaina 30.3.2017 Huutjärven koululla.

Kunnan toiveena on saada lentopaikan ympärille toimintaa, jonka lentopaikka mahdollistaa. Tulemmekin kaavoituksen keinoin selvittämään, olisiko lentopaikasta mahdollisuus saada merkittävä ilmaliikenteen paikka. Tämän aika on sitten tulevina vuosina.

Lentopaikan perustaminen edellyttää Ympäristökeskuksen myöntämää ympäristölupaa sekä liikenteen turvallisuusvirasto Trafin lupaa. Molempien tahojen kanssa hanke on käynyt neuvotteluja. ELY-keskus on todennut, että laajaa YVA-selvitystä ei ole tarvetta tehdä toiminnan suunniteltu laajuus huomioiden.

Ympäristöluvan edellytyksenä on, että lentotoiminnan aikaansaamasta äänestä tehdään melumallinnus. Samoin selvitetään pohjavesialueen vaatimukset sekä mahdolliset vaikutukset Natura-vesistöalueelle, joka sijaitsee vajaa kahden kilometrin päässä lentopaikasta.

Lentomelun osalta hyvä uutinen on se, että nykyiset lentokoneet ovat huomattavasti aiempaa hiljaisempia. Jo pelkkä potkurin uudelleenmuotoilu voi puolittaa äänitason. Mallinnuksen pohjalta tullaan määrittelemään lentokäytänteet lähellä lentopaikkaa; toiminta-ajat, nousu- ja laskeutumissuunnat jne.

Tilanne tänään on lupaava. Lentopaikkahanketta vetävä yhtiö Paradox Marine Oy on ostanut lentopaikkaa varten maa-alueen Tornatorilta (Tornator pidätti oikeuden korjata puusto itselleen). Maaperätutkimukset ovat olleet positiivisia, mikä tarkoittaa kohtuullisen helppoa rakennettavuutta. Melumallinnustyö on käynnissä. Yhtiö on hankkimassa lisää kumppanuuksia investoinnin toteuttamiseksi.

Jos vuosi sitten Pyhtään lentopaikkaa olisi voitu kommentoida unelmahötöksi, tänään olemme tilanteessa, jossa parhaimmillaan jo tulevana kesänä päästään lentokoneella laskeutumaan Pyhtään kamaralle.

 

Tällä viikolla ohjelmassa:

Maanantai: Aamulla kunnan johtoryhmä. Uuden johtavan sosiaalityöntekijän Fiia Ehon perehdyttämistä. Iltapäivällä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman työkokous.

Tiistai: Aamupäivällä kaavoituksen kuukausikokous. Iltapäivällä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäytymiskokous.

Keskiviikko: Kuntajohtajien hallituksen kokous. Illalla seudun strategisen yleiskaavan luonnoksen esittelytilaisuus Haminassa.

Torstai: Kuntien eläkevakuutuksen Keva-päivä Helsingissä.

Perjantai: Aamulla tapaaminen Kymen Veden kanssa. Iltapäivällä yritystapaaminen.

Lauantai: Pyhtään 670-vuotistapahtuma.

 

Hyvää viikkoa kaikille!

Olli

Lisää uusi kommentti