• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

KUNTA HANKKIJANA

Suurimmassa osassa Suomen kuntia on kunta itse suurin työnantaja. Samoin kunta on merkittävä, ellei suurin hankkija alueellaan. Myös Pyhtäällä kunnan ulkoiset hankinnat ovat alueellaan merkittävät.

Karkeasti: Pyhtään kunnan vuosibudjetti on luokkaa 31 miljoonaa euroa. Tästä ulkoisten hankintojen osuus on noin 22 miljoonaa euroa. Hankinnat jakautuvat palveluihin (noin 20 M€) ja aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin (noin 1,5 M€). Siis melko suuria ostoksia kunnassamme.

Leijonanosan palveluhankinnoista vie sosiaali- ja terveyspalvelut. Kuluvan vuoden alusta lukien lähes kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut hankitaan ulkoisesti Attendolta, joka puolestaan hankkii alihankintana lukuisilta toimijoilta palveluita. Suurin on Carea, jolta hankitaan vuosittain noin 7 miljoonan euron edestä erikoissairaanhoidon palveluita. Attendon osuus hankinnoistamme on noin 16 miljoonaa euroa.

Soten ulkopuolisia palveluita hankitaan noin 4 miljoonan euron edestä vuodessa. Suurelta osin nämä hankitaan seudulla toimivilta yrityksiltä, jonkin verran myös muilta kunnilta.

Sekä sote-toimijoilla Attendon alihankkijoina että muilla palveluntarjoajilla on tilaisuus olla tarjoamassa kunnan järjestämiä palveluita. Kuten missä tahansa yritystoiminnassa, tuotteiden kilpailukyky on syytä pitää hyvänä ja viestiä (=markkinoida) omasta tarjonnastaan. Näillä eväillä yrityksen on jo mahdollista saada oma osuus kunnan palveluhankinnoista. Pärjääminen kunnan hankintakilpailuissa vahvistaa paikallista ja alueellista elinvoimaa.

 

Tällä viikolla ohjelmassa:

Maanantai: Aamulla kunnan johtoryhmän kokous ja työyhteisön riskikartoituksen läpikäynti. Iltapäivällä maakauppa, muuten kunnanhallituksen suunnittelupäivän valmistelua.

Tiistai: Aamulla kaavoituksen tilannekatsaus. Iltapäivällä Cursorin hallitus.

Keskiviikko: Kunnanhallituksen suunnittelupäivä.

Torstai: Aamupäivällä yritystapaaminen. Loppupäivä toimistolla.

Perjantai: Aamulla Kymenlaakson valmius- ja turvallisuusfoorumi. Iltapäivällä yritystapaaminen.

Hyvää viikkoa kaikille!

Olli