• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Kankea kaavoitus

Eduskunta on etääntynyt todellisuudesta, ainakin mitä tulee kaavoitukseen. Vaikuttaa aivan siltä, että maalaisjärki on unohtunut ja päivänselvätkin asiat tulee tutkimuksellisesti selvittää kaavoituksen yhteydessä.

On tietenkin hyvä, että kaavoitustyön yhteydessä arvioidaan tulevan kaavan vaikutus ihmisiin ja ympäristöön. Ja on hyvä, että ensin tehdään suuremman mittakaavan kaavat paksulla pensselillä (maakuntakaava), joiden pohjalta tehdään hienojakoisemmat yleiskaavat ja lopulta tarkat asemakaavat. Mutta kun tilanteet muuttuvat nykyisin aika vauhdilla, saattaa olla että maakuntakaava jää helposti kehityksestä jälkeen. Kuitenkin yleiskaavan pitää toteuttaa maakuntakaavaa ja asemakaavan yleiskaavaa. Jos tarpeet muuttuvat, vie maakuntakaavan muutos noin kaksi vuotta, yleiskaavan muutos noin vuoden ja asemakaavan lähes saman verran. Reagointikyky on siis noin neljä vuotta! Ei ihme, että asia on nostettu hallituksen ohjelmaan.

Miksi ihmeessä kaavatyö on sitten näin hidasta? No kun tarvitaan näitä selvityksiä. Tarvitaan arkeologiset selvitykset, rakennuskulttuuri-inventointi (ei pelkästään ns. arvorakennuksista vaan myös lautamökeistä), maisemaselvitykset, luontoselvitys, vaikutusarviot Natura 2000-verkostoon, lepakkoselvitykset, sudenkorentoselvitykset, liito-oravaselvitykset. Sitten tietenkin tarvitaan selvitykset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen, liikenteeseen ja kaupunkikuvaan.

Ymmärrän kyllä sen, että luontoa täytyy varjella ja säästää lapsillemme ja heidän jälkeläisilleen. Mutta kun esimerkiksi Pyhtäällä rakennettuna on vain hitusen pieni osa kuntamme pinta-alasta, tuntuu suhteellisuuden taju lainsäätäjältä unohtuneen, kun joka kaavasta joudutaan nuo selvitykset tekemään.

Kaavoitus on myös demokraattinen prosessi, jossa kaikki saavat äänensä kuuluville. Periaatteessa hyvä näin. Mutta miksi ihmisillä, joihin kaavalla ei ole mitään suoria vaikutuksia on oikeus valittaa kaavasta ja lykätä se voimaantuloa jopa useilla vuosilla? Mielestäni tämä ei ole demokratiaa vaan harvainvaltaa.

Toivon, että hallitus lunastaa lupauksensa kaavoituksen sujuvoittamisesta.

 

Tällä viikolla ohjelmassa:

Maanantai: Aamulla kunnan johtoryhmä. Aamupäivällä vielä seutuvaliokunta. Iltapäivällä ministeri Rehulan tapaaminen Pyhtäällä. Illalla kunnanhallitus.

Tiistai: Aamulla yritystapaaminen kunnantalolla. Sen jälkeen Helsinkiin, jossa myös yritystapaamisia kehittämishankkeisiimme liittyen.

Keskiviikko: Aamulla neuvottelu kaavoituksesta. Iltapäivällä Carean kuntakokous Haminassa.

Torstai: Aamulla ICT-asiaa. Iltapäivällä palkkahallinnon raportointikoulutus.

Perjantai: Toimistopäivä - asioiden valmistelua.


Hyvää viikkoa kaikille!

Olli