• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

ETUOSTOA

Viime viikolla Pyhtään kunnanhallitus päätti esityksestäni käyttää etuosto-oikeutta Siltakylän E18-moottoritien risteysalueen tuntumassa olevan sahan kiinteistöön. Tätä etuostolain suomaa mahdollisuutta on Pyhtäällä käytetty erittäin säästeliäästi. Näin pitää ollakin. Jos yhdyskuntarakenteen kehittäminen ei onnistu muuten, etuosto-oikeuden käyttäminen on perusteltua. Tässä tapauksessa perusteet olivat selkeät.

Päätös on herättänyt keskustelua niin mediassa kuin tällä palstalla. Kerron hieman taustaa, mistä on kyse.

Alueella toimiva saha meni pari vuotta sitten konkurssiin. Kesäkuussa 2012 Pyhtään kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan, jossa moottoritien eteläpuolinen risteysalue sai ”tilaa vaativan kaupan” merkinnän. Kaavamerkintä ulottui myös sahan alueelle.

Pyhtään kunnalla ei ensisijaisesti ollut tavoitteena sahan ostaminen, vaan sen varmistaminen että E18-risteysalueen kauppakeskittymää pystytään kehittämään. Oletimme, että pystymme neuvottelemaan sahan kiinteistön ostajan kanssa ratkaisun, jossa osa sahan tontista pystyttäisiin saamaan kauppakeskittymän käyttöön (muuten risteysalueen yksi neljännes jäisi kokonaan mottiin, eli sitä ei voitaisi rakentaa). Harmiksemme ostaja ei ollut valmis neuvottelemaan mistään. Kunnalle jäi vaihtoehdoksi etuosto-oikeuden käyttäminen.

Olimme konkurssipesänhoitajalle etukäteen ilmoittaneet olevan mahdollista, että kunta käyttää etuosto-oikeutta, mikäli muita ratkaisuja ei löydy. Tästä on kirjattu maininta sahan kiinteistön kauppakirjaan, joten yllätyksenä asia ei ostajalle tullut.

Pyhtään kunnan johdolla ei ole omaa strategiaa; on olemassa Pyhtään kunnanvaltuuston hyväksymät kunta-, palvelu- ja elinkeinostrategiat sekä osayleiskaava. Näiden pohjalta kunnanjohtajan on toimittava ja toteutettava valtuuston päätöksiä. Tästä on sahan alueen osalta kyse.

 

PS. Tuulivoiman osalta tuulivoimayleiskaavaluonnokset ovat olleet nähtävillä. Kaavoitusprosessiin kuuluu se, että ensin voidaan antaa luonnoksista palautetta. Saadun palautteen pohjalta valmistellaan varsinainen kaava, josta siitäkin voi antaa palautetta tai valittaa valtuuston tekemästä kaavapäätöksestä. Kaavoitus on mitä suuremmassa määrin kuntalaisten yhteinen asia, ei mikään kunnan johdon oma juttu.

 

Tällä viikolla ohjelmassa:

Maanantai:  Aamulla kunnan johtoryhmä. Sitten Haminaan Googlen tilaisuuteen. Iltapäivällä Vaalimaan ja Versön ohjausryhmä Cursorissa.

Tiistai:  Aamupäivä kehittämiskeskustelu ELY-keskuksen ja muiden viranomaisten kanssa. Iltapäivällä tapaaminen Seutuhankinnan kanssa. Illalla Saaristomarkkinoiden palautetilaisuus.

Keskiviikko: Toimistolla suunnittelua.

Torstai:  Helsingissä: aamupäivällä yritystapaaminen ja iltapäivällä Kymenlaakson liiton edunvalvontatilaisuus.

Perjantai: Suunnittelua toimistolla. Illalla Pyhtään ja Kotkan Yrittäjien juhla.

Hyvää viikkoa kaikille!

Olli