• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Arvot arjen ohjaajina

Meidän ihmisten käyttäytymistä ja toimintaa ohjaavat arvomme. Arvoilla tarkoitetaan jotain toivottua asiaa, suotavaa käyttäytymistä tai päämäärää.

Yleensä arvoista puhuttaessa tarkoitus on saada aikaiseksi hyvää, jotakin arvokasta. Itselleni tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, ahkeruus ja yrittäjyys ovat arvoja, jotka omaa toimintaani ovat ohjanneet. Aina arvojen mukainen toiminta ei ole helppoa; mikä on oikeudenmukaista missäkin tilanteessa? Tasa-arvo ei ole samaa kuin tasapäisyys, käsitän sen erityisesti mahdollisuuksien tasa-arvona.

Käyttäytymistä ohjaavia arvoja on paljon enemmän, kuin yleensä on tapana luetella. Osin on kyse ihanteista ja moraalista. Vai mitä sanotte käsitteistä rehellisyys, hyvyys, kauneus, luottamus. Moraaliarvot erityisesti liittyvät ihmisiin yksilöinä tai ryhmänä.

Organisaatioilla on tapana määritellä arvonsa. Pyhtään kunta on määritellyt arvoikseen läheisyyden, rohkeuden, luovuuden ja yrittäjyyden. Organisaation arvot ohjaavat sen henkilöstön ja päättäjien toimintaa. Päätöksissä tulee ottaa määritellyt arvot huomioon. Jokainen organisaation työntekijä omalla toiminnallaan luo kuvaa organisaation arvoista. On kiusallista, jos organisaation ja sen henkilöstön arvot ovat keskenään ristiriidassa.

Tiedän, että Pyhtään päätöksenteossa peilataan päätöksiä arvoihin. Esitetään kysymyksiä, kuten edistääkö päätösesitys läheisyyttä kuntalaisiin? Onko luovasti etsitty ratkaisuja kiperiin pulmiin? Uskalletaanko rohkeasti tehdä päätös, vaikka päätöksen seurauksia ei 100% varmuudella tiedetä (ei muuten koskaan tiedetäkään)? Tukeeko päätös yrittäjyyttä tai onko se yrittäjämäinen?

Kunnanhallituksen ja valtuuston toimintaa läheltä seuranneena tiedän, että Pyhtään ylimmillä päätöksentekijöillä kunnan arvot ovat kohdallaan ja kyky tehdä päätöksiä on hyvä. Tämä on pyhtääläisten etu.

 

Tällä viikolla ohjelmassa:

Maanantai: Aamulla kunnan johtoryhmä. Puolilta päivin palaveri Pyhtäänlinnan asioissa. Iltapäivällä tapaaminen kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa. Illalla kunnanhallitus.

Tiistai: Aamulla asioiden läpikäyntiä tulevan kunnanjohtajan kanssa. Aamupäivällä vielä tapaaminen maakuntaliiton kanssa maakuntakaavasta. Iltapäivällä Kymenlaakson valmius- ja turvallisuusfoorumi Kouvolassa.

Keskiviikko: Asioiden läpikäyntiä uuden kunnanjohtajan kanssa. Illalla nuorisotalon avajaiset.

Torstai: Aamulla asioiden läpikäyntiä uuden kunnanjohtajan kanssa. Puolilta päivin Ekamin simulaattorikeskuksen avajaiset. Iltapäivällä Pyhtään markkinointikampanjan palautekokous. Illan suussa Attendon yhteistyöryhmän kokous.

Perjantai: Aamulla seutuvaliokunta Haminassa. Aamupäivällä kiinteistökaupan esisopimuksen allekirjoitus. Tämän jälkeen tutustumiskäynti Stockforsiin ja Strömforsiin.

Lauantai: Kymenlaakson Sähkö Oy:n 100-vuotisjuhla.

 

Hyvää viikkoa kaikille!

Olli

Lisää uusi kommentti