Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys

Maankäyttö-ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Pyhtään kunnassa noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom.)

Kvalt 11.2.2019 päätös § 8, rakennusjärjestyksen uusiminen

Pyhtään kunnan rakennusjärjestys (Kunnanvaltuusto 11.2.2019 § 8)