• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Päivähoito ja varhaiskasvatus

 

Päivähoito ja varhaiskasvatus

Pyhtään kunnassa varhaiskasvatusta tarjotaan perhepäivähoitona, ryhmäperhepäivähoitona ja päiväkotihoitona sekä esiopetusta täydentävänä varhaiskasvatuksena. Vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaan. Kunnassa on käytössä päivähoidon palveluseteli.

Pyhtään varhaiskasvatuksessa edistetään lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa.

Varhaiskasvatuksessa lapsi oppii sosiaalisessa vuorovaikutuksessa leikin ja toiminnan avulla. Tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle mahdollisuus omien edellytystensä mukaiseen kehittymiseen. Lähtökohtana on lapsen mielikuvituksen, leikin ja luovuuden ymmärtäminen sekä lapsen tukeminen aktiivisena toimijana hänen oman äidinkielensä, uskontonsa ja kulttuurinsa mukaisesti.

Varhaiskasvatus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille.

Varhaiskasvatusta ja esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta haetaan sähköisellä päivähoitohakemuksella.

Pyhtään varhaiskasvatussuunnitelma

Yhteystiedot

Varhaiskasvatuspäällikkö
Mari Peltola
Hirventie 31
49210 Huutjärvi
puh. 044 767 6671

Vastaava varhaiskasvatuksen opettaja
Pirjo Katjo
Hirventie 31
49210 Huutjärvi
puh. 044 767 6652

Toimistosihteeri/laskutus
Tiina Tura
Motellikuja 4
49220 Siltakylä
puh. 040 710 4714

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pyhtaa.fi.