• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on antaa tuttu ja turvallinen paikka viettää koulutyön jälkeistä aikaa ja osallistua aikuisen ohjauksessa monipuoliseen ja virkistävään toimintaan lepoa unohtamatta.

Toiminnan tarkoituksena on mm.

  • ehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon
  • edistää lasten hyvinvointia ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä
  • tukea koulun ja kodin kasvatustyötä ja lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua.

Toiminnan sisällöissä kiinnitetään erityisesti huomiota leikkiin, luovaan toimintaan ja myönteisiin elämyksiin.

 

Aamupäivätoiminta

Koululaisten aamutoimintaa tarjotaan vain sitä tarvitseville ensimmäisen luokan oppilaille kaikilla kouluilla silloin kun ryhmän koko on vähintään kymmenen lasta. Toimintaa tarjotaan kaikkina koulun  työsuunnitelmaan kuuluvina tavallisina työpäivinä poislukien joulu- ja kevättodistusten jakopäivät ja ne päivät (kaksi)  jolloin ohjaajilla on esim. koulutusta. Toiminta-aika on päivittäin klo 6.30 alkaen. Huutjärvellä toiminta toteutetaan 6-vuotiaiden päivähoidon yhteydessä.

Aamupäivätoiminnan maksut

Aamupäivätoimintaan osallistumisesta/paikan varaamisesta peritään sivistyslautakunnan hyväksymä asiakasmaksu. Myös elokuulta peritään koko maksu jos toimintapäiviä on yli 10. Aamupäivätoiminnan  maksu on aina 40 € / kk.

Aamutoimintaan hakeminen

Koululaisten aamutoimintaan haetaan sähköisesti Primus kouluhallintojärjestelmän Wilma-verkkoliittymällä huoltajien jo käytössä olevien tunnusten avulla. Aamutoimintaan haetaan samalla lomakkeella kuin iltapäivätoimintaan, mutta hakijan on kyettävä osoittamaan todellinen tarve aamuhoitoon osallistumiselle. Tarvittaessa ohjeistus lomakkeen täyttämiseen Wilmassa löytyy tästä.

Irtisanomisaika aamutoiminnasta on 1 kuukausi. 

Paikan saaneista ilmoitetaan huhtikuun loppuun mennessä.

 

Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien koulujen yhteydessä, mikäli osallistumisensa vahvistaneita lapsia on vähintään 10 toiminnan alkaessa. Ryhmissä, joiden toiminta järjestetään yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa lapsien yhteismäärän tulee olla vähintään 10 ja enintään 13 kerralla yhtä ohjaajaa kohden. Erityistä tukea tarvitseva lapsi on kahden paikalla. Jos oppilasmäärä laskee alle 8 voidaan koko ryhmä irtisanoa. Toimintaa tarjotaan kaikkina koulun työsuunnitelmaan kuuluvina tavallisina työpäivinä poislukien joulu- ja kevättodistusten jakopäivät ja ne päivät (kaksi)  jolloin ohjaajilla on esim. koulutusta. Huutjärven koulun toiminta-aika on päivittäin klo 12.15-16.30 välisenä aikana.

Iltapäivätoiminnan maksut

Iltapäivätoimintaan osallistumisesta/paikan varaamisesta peritään sivistyslautakunnan hyväksymä asiakasmaksu. Myös elokuulta peritään koko maksu jos toimintapäiviä on yli 10. Iltapäivätoiminnan maksu on 90 €/kk (yli 10 päivää) ja 45 € (max 10 pv/kk). Jos lapsi ei sairastumisensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet (45€). Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksu ei perita.

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Koululaisten iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti Primus kouluhallintojärjestelmän Wilma-verkkoliittymällä huoltajien jo käytössä olevien tunnusten avulla. Iltapäivätoimintaan haetaan samalla lomakkeella kuin aamupäivätoimintaan.

Irtisanomisaika iltapäivätoiminnasta on yksi kuukausi.

Paikan saaneista ilmoitetaan huhtikuun loppuun mennessä.

 

Lisätietoja:
Iltapäivätoiminnan koordinaattori Kaisa Silander
kaisa.silander@pyhtaa.fi
040 766 9970 (klo12.30–16.30)

Esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoidon laskutus:
Toimistosihteeri Tiina Tura 
tiina.tura@pyhtaa.fi
040 710 4714

1. ja 2. luokkalaisten aamu- ja iltapäivähoidon laskutus:
Toimistosihteeri Mette Blomqvist / Carita Liljeqvist
koulusihteeri.huutjarvi@pyhtaa.fi
040 512 9326

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintakertomus 2017 - 2018

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2018-2019