Avustukset

Avustukset

Pyhtään kulttuuritoimi jakaa yleisiä toiminta-avustuksia ja kohdeavustuksia Pyhtäällä toimiville yhdistyksille, yhteisöille ja yksityisille tahoille. Avustusten hakuajat ilmoitetaan vuosittain Pyhtäänlehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Avustus maksetaan kullekin vuodelle varattujen määrärahojen puitteissa. Avustus voidaan periä takaisin, jos hakemuksen tai annettujen selvitysten osalta ilmenee puutteita tai väärinkäytöksiä.

Toiminta-avustusten hakemus löytyy TÄÄLTÄ.

Kohdeavustusten hakemus löytyy TÄÄLTÄ.

 

Hakemukseen vaaditut liitteet:

Yleinen toiminta-avustus
* Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017
* Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018
* Toiminta-avustusten jakoperusteina ovat: toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus. Päätöksen teossa otetaan huomioon toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus.
 
Kohdeavustus
* Talousarvio ja suunnitelma kohdeavustuksen käytöstä
* Kohdeavustusta voi hakea hyvin perusteltuun tarkoitukseen. Avustuskohteita voivat olla:
  • pienet rakentamiskohteet
  • laite- ja kalustohankinnat sekä kunnossapitokulut
  • tapahtumakulut
  • leiri- tai retkitoiminta
  • kerhomateriaalihankinnat
 
Lisätietoja:
Kulttuuri- ja matkailusihteeri Pauliina Sakki 0400 587 911 / pauliina.sakki@pyhtaa.fi