Kaavoitus

Kaavoitus

Kaavoitus on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen järjestelmä, jolla suunnitellaan erilaisten toimintojen yhteensovittamista maankäytössä maakunta- ja kuntatasolla.

Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet ovat perustana kaikelle maankäytönsuunnittelulle. Alemman tason kaava ei saa olla ristiriidassa ylemmän tason kaavan kanssa. Maakuntakaavoitus on siis pohjana yleiskaavoitukselle, joka taas on pohjana asemakaavoitukselle. Samoin kaavoituksessa edetään koko ajan yleispiirteisestä kohti yksityiskohtaisempaa maankäytön suunnittelua.

Pyhtäällä on käytössä nettipalvelu, jossa pidetään nähtävillä vireillä olevat kaavat. Palvelu löytyy osoitteesta hankepalvelu.pyhtaa.fi.

Osallistun kaavoitukseen: Kuntalaisen opas - ladattavissa ilmaiseksi

Kaavoituskatsaus 2019

Kaavoitukseen liittyvät tiedustelut:

Maankäyttöinsinööri Pirjo Kopra
pirjo.kopra@pyhtaa.fi
040 832 1321