• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Kunnan investointikohteet

Kunnan investointikohteet         

Teknisen lautakunnan ja osaston toiminnallisia tavoitteita ovat laadukkaan, luonnonläheisen ja väljän asumisen edistäminen sekä toimivan ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittäminen. Näihin tavoitteisiin tähdätään myös kiinteistöjen, kaavateiden, yleisten alueiden ja kunnallistekniikan vuosittaisilla investoinneilla. Investointikohteet ovat joko olemassa olevien kohteiden kunnostushankkeita tai uuden rakentamista.

Lisätietoja kunnan investointisuunnitelmasta löytyy talousarviosta.

Työpäällikkö Ari Lonka
ari.lonka@pyhtaa.fi
044 767 6781

Tekninen johtaja Janne Kaulio
janne.kaulio@pyhtaa.fi
044 357 5503