• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

MUISTUTUS LAAJARUNKOISEN HALLIN OMISTAJALLE

07.02.2019

MUISTUTUS LAAJARUNKOISEN HALLIN OMISTAJALLE

 Mikkelä Eero, rakennustarkastaja

2/6/2019

 

MUISTUTUS LAAJARUNKOISEN HALLIN OMISTAJALLE

1.4.2015 voimaan tulleen lain Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (”Hallilaki” 300/2015) siirtymäaika
on päättymässä. Kyseisen lain 1 §:ssä tarkoitetun rakennuksen
omistajan on huolehdittava, että rakennuksen rakenteellinen turvallisuus on arvioitu viimeistään 1.4.2019 (arviointitodistus 4 §).

Laajarunkoinen halli on rakennus (laki 300/2015 1 §), jota käytetään sen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan urheilu-, virkistys- tai vapaa-ajan toimintaan, kaupan palvelujen tarjoamiseen tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen taikka eläinsuojana, ja joka lisäksi täyttää seuraavat tunnusmerkit.
Rakennuksessa on laajarunkoinen osa, jonka kerrosala jossain kerroksessa on vähintään 1 000 neliömetriä; ja rakennuksen kattokannattajat ovat:

a) tehdasvalmisteiset ja niiden jänneväli on vähintään 18 metriä; tai
b) paikalla valmistetut ja niiden jänneväli on vähintään 15 metriä.

Lakia sovelletaan lisäksi ennen tämän lain voimaantuloa rakennusluvan saaneeseen maneesiin, jonka paikalla rakennettujen kattokannattajien jänneväli on vähintään 15 metriä tai tehtaassa valmistettujen
kattokannattajien jänneväli on vähintään 18 metriä.

 Rakennuksen omistajan on lain 300/2015 7 §:n mukaan esitettävä arviointitodistus sekä ajantasainen
käyttö- ja huolto-ohje viranomaiselle tämän pyynnöstä.

Lisäksi muistutetaan, että rakennuksen omistajan on maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan seurattava rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa

Mikäli omistamanne rakennus/rakennukset eivät täytä HE 300/2015 määriteltyä ns laajarunkoisen hallin määritelmää; ei lain edellyttämää erityismenettelyä ole pakollista suorittaa vaikka se rakenteiden turvallisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa.

 

YHTEISTYÖTERVEISIN

PYHTÄÄN KUNTA/Tekniikkalautakunnan valvontajaos

 

Psta Eero Mikkelä
Rakennustarkastaja
044 767 6831
eero.mikkela@pyhtaa.fi
Toimistoajat: ma ja pe 8-11

 

Katso muistutuskirje  TÄÄLTÄ